Les vieilles tiges de l'aviation belge

Toespraak gehouden door KTZ (Res) Jacques DE DECKER

Par Jacques De Decker

Mijnheer de Schepen, Generaals, Kolonels, Mijnheer de Ere-Rector, Madame la Consul, Heren Consuls, Monsieur l'Attaché Militaire, Geachte Hoogwaardigheidsbekleders, Geachte Collega's, Dames en Heren,

Naar mooie traditie staan wij hier vandaag opnieuw verenigd bij dit gedenkteken om de nagedachtenis te ere van de leden van de 131-ste Poolse Wing, die in 1944-1945 op het vliegveld van St.-Denijs-Westrem ingekwartierd lagen en van de Poolse Luchtmacht in het algemeen, die haar geschiedenis voor eeuwig gegrift heeft in de "Battle of Britain " in 1940.Samen met Three Four Nine - het 349-ste Smaldeel van de Belgische Luchtmacht, opgericht op 11/01/1943 en hier vertegenwoordigd door hun Commandant en piloten willen we ingetogen en respectvol de twee Poolse escadrilles en Poolse vliegeniers gedenken die deelnamen aan de bevrijding van België en Frankrijk en in 1944 opereerden tijdens het von Runstedt offensief van op het vroegere vliegveld van St.-Denijs-Westrem.Deze gedenkplaat op het monument in de Poolse Winglaan herinnert ons aan de twee luitenantpiloten en het grondpersoneel die bij het luchtgevecht sneuvelden na de aanval van het vliegveld in Sint-Denijs-Westrem op nieuwjaar van 1945. Hun namen zullen voor altijd hier vermeld staan als een permanente herinnering voor de geschiedenis.Samen met zovele gedenktekens verspreid over de Stad Gent maakt ook dit monument deel uit van de grote historische culturele rijkdom rond de bevrijding van deze stad. Met onze jaarlijkse plechtigheid aan dit gedenkteken willen wij respectvol even stil staan bij de hoge prijs die zij gaven om onze vrijheid te garanderen.De Vrienden van de Poolse Luchtmacht brengen jaarlijks samen met u hulde aan de zo velen die, zelfs ten koste van hun leven, de strijd aangaan tegen onrecht, tegen repressie, tegen discriminatie, tegen fanatisme en zinloos geweld. Hun offer mag en zal niet nutteloos geweest zijn als wij maar voortdurend verder ijveren voor democratische vrijheden, voor verdraagzaamheid en voor rechtvaardigheid onder alle mensen. De vele monumenten nodigen ons bestendig uit om in onze multiraciale samenleving een halt toe te roepen aan hen die haat, twist, tweedracht en antisemitisme verkondigen en blijven voeden.Laten wij ingetogen hier ook de duizenden onschuldige burgers die gedood of gewond werden over de ganse wereld gedenken en denken we ook aan de velen die het slachtoffer zijn van gewelddadige lafheid, van onverantwoord terrorisme, van zinloze agressie en van mensonwaardig fanatisme.In naam van ons bestuur wil ik U allen zeer oprecht dank zeggen voor uw aanwezigheid en voor uw deelname aan ons collectief eerbetoon aan hen die verdienen om nooit vergeten te worden.Moge de piëteitsvolle herdenking en bloemenhulde ons allen aansporen om meer dan ooit te blijven ijveren voor vrede en vriendschap onder de volkeren van de gehele wereld.Ik dank u.

Jacques De DECKER Kapitein-ter-Zee / Res Voorzitter van de Vrienden van de Poolse Luchtmacht