Les vieilles tiges de l'aviation belge

Envoyer un message

Is Erik Bouzin, die in deze website vermeld wordt, Engelandvaarder geweest, is hij via Zwitserland naar Engeland gegaan? Zo ja, weet u zijn geboortedatum?

Pauline van Till namens Museum Engelandvaarders, 23/04/2017

Beste Mevr van Till,

Op onze website is een artikel over Erik Bouzin gepubiceerd. Via deze URL kan U dit artikel lezen.

http://www.vieillestiges.be/nl/articles/17

Als antwoord op Uw vragen hebben we in zijn CV volgende informatie gevonden:

\"Né 15/08/22\"


\"1943 24 Avr Peut quitter la Légion Etrangère et rejoint Alger 1943 27 Avr Quitte Alger en bateau pour la Grande-Bretagne 1943 06 Jun Arrivée à Liverpool\"

Via personal mail stuur ik U nogmaals de URL alsook zijn volledig VC door.

Hopende hiermee een antwoord geformuleerd te hebben op Uw vragen,

Met Vriendelijke Groeten,

Jacques de Kroes
Webmaster VTB