De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

De Brabançonne

Het symbool bij uitstek van onze eendracht is de nationale hymne : de Brabançonne. Het is een martiaal vrijheidslied, gecomponeerd naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstrijd die in 1830 een eind stelde aan de Hollandse overheersing.

De auteur van de tekst, Hippolyte LA. Dechet, gezegd Jenneval, streed op de Brusselse barricades. Op 12 september 1830 vertolkte de tenor Lafeuilade de allereerste versie in de Muntschouwburg. Na de woelige Brusselse septemberdagen wijzigde Jenneval zijn tekst in meer strijdlustige termen. De musicus François Van Campenhout bracht deze versie voor het eerst ten gehore op 28 september 1830. Jenneval sneuvelde in de streek van Lier enkele weken na de compositie van het volkslied.

Dit heroisch anti-orangisme hield echter niet lang stand. Vrij snel verbeterden de betrekkingen met Nederland en moest de officiële hymne dus meer vriendschappelijke gevoelens gaan vertolken. Daarom schreef een groep dichters, waaronder Charles Rogier, een nieuwe versie in 1860. Later zouden ook de twee andere landstalen een volledig aangepaste tekst eisen. Het lied was echter zeer ingewikkeld.

In 1921 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken een circulaire rond, waarin een vereenvoudigde versie werd goedgekeurd. De minister van Openbaar Onderwijs bevestigde dit initiatief in 1934. Hierin is enkel het vierde couplet van de tekst van Charles Rogier bewaard gebleven. Het is de enige tekst die voortaan nog bij officiële plechtigheden gezongen wordt.

De Brabançonne
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons kracht en het bloed van ons adren
Wees ons doel in arbeid en in strijd
Bloei, o land, in eendracht niet te breken:
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht,
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

VoIgens het periodiek Nr 68 van de Vereniging der Oudgedienden van het Licht Vliegwezen.