De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Waarom de Belgen als lijntrekkers werden bestempeld.

Refrein van het marslied van het Legioen : "
Le Boudin"

Boudin, voilà du boudin,
Pour les Alsaciens~ les Suisses et les Lorrains.
Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges il n'y en a plus
Ce sont des tireurs au cul
Pour les Belges, y en n’a plus, des tireurs au cul! *

Met uitzondering van de Fransen uiteraard, waren de Belgen, zelfs de Nederlandstaligen, het talrijkst tussen de vreemdelingen in het Vreemdelingenlegioen die vertrouwd waren met de Franse taal. Op die wijze zag een aantal van hen zich voorbestemd tot administratieve taken, hetgeen door de anderen beschouwd werd ais een rustig baantje. Vandaar de onomwonden allusie dat de Belgen “lijntrekkers’ waren

Dank zij de bijdrage van onze vriend Eric Bouzin, légionnaire van 23 juni 1941 tot 24 april 1942.

De bloedworst: Neder!andse vertaling door Leon Bergmans

Tiens, ziedaar de bloedworst, ziedaar de bloedworst, ziedaar de bloedworst.
Voor de Elzassers. de Zwitsers en de Lorreinen
Voor de Belgen is er geen meer, voor de Belgen is er geen meer.
Het zijn lijntrekkers
Voor de Belgen is er geen meer, voor de Belgen is er geen rneer. De lijntrekkers!