De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

In memoriam : Generaal-Majoor Vlieger Albert Henry

Generaal-majoor vlieger b.d. Albert Henry is op 13 november 2003 overleden.

De vereniging ‘De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart’ wiens actieve erevoorzitter hij lange tijd is geweest, brengt hem oprechte hulde.

 Albert Henry werd geboren op 13 februari 1915. Na een vorming aan de Koninklijke Militaire School, wordt hij in 1939 als piloot gebrevetteerd.
Tijdens de achttiendaagse veldtocht van 1940 voert hij drie opdrachten uit maar wordt op 28 mei gevangen genomen.

Kapitein Henry verdraagt echter de gevangenschap van Oflag II in Prenzlau niet. Na een eerste mislukte ontsnappingspoging, raakt hij op 9 december 1942 weg; na een lange en moeizame tocht doorheen België, Frankrijk en Spanje, bereikt hij in januari 1944 Londen. De ontvangst door sommige Belgische bureaucraten zint hem niet maar hij wordt toch toegewezen aan een smaldeel B-25 bommenwerpers, waarmee hij zich op het einde van de oorlog in Osnabrück zal bevinden.

Hij wordt dan overgeplaatst naar de Transport Command van de RAF vooraleer het 20e Transportsmaldeel te commanderen.

Na een verblijf bij het Comité der Stafchefs (COCEM), wordt hij de bevelhebber van de vlieggroep van de 2e Wing van Florennes. In 1953 richt hij de 9e Wing jager-bommenwerpers van Bierset op en leidt hij die eenheid.

In 1964 neemt hij ontslag uit deze functie omdat hij het oneens is met een maatregel die de Minister van Landsverdediging had genomen en die hij te eigenmachtig en schadelijk voor de belangen van de Luchtmacht vindt.

Wie zijn wapenmakker of zijn medewerker was, wie het voorrecht had onder zijn bevel te staan in de operationele eenheden waarover hij het bevel voerde, bewaren aan generaal Henry de respectvolle herinnering aan een officier en voorbeeldige chef, die volledig was toegewijd aan de Luchtmacht. Allemaal herinneren ze zich de moedige, integere en hartelijke man die hij was.