De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Lid worden

Voelt u zich ook verbonden met de luchtvaartfamilie? Wenst u haar te ontdekken, dankzij een vereniging van burger- en militaire vliegeniers? Bent u in het bezit van een brevet van piloot of van cockpitbemanningslid van een vliegtuig of van elk ander luchtvaartuig en hebt u een belangrijke luchtvaartervaring? Sluit dan bij ons aan!

Dien Uw aanvraag in via het on-line formulier (bij voorkeur) of druk de pdf versie hieronder af en verzend dit, volledig ingevuld, naar: Secretariaat VTB, c/o Didier Waelkens, Esdoornlaan 33, 1850 Grimbergen.  Vergeet niet een foto (type identiteitskaart) mee over te maken. De raad van bestuur zal op de eerstvolgende vergadering (elke 2de woensdag van de maand, behalve in augustus) uw aanvraag evalueren. Na handtekening door de peters zal de beslissing alsook de betalingsuitnodiging U dan via de post toegestuurd worden. Gelieve, pas na het ontvangst van dit schrijven, de bijdrage te willen betalen die in de welkombrief zal vermeld zijn.

Luchtvaartverenigingen en/of -eenheden, zij het burger of militair, kunnen ook lid worden. De procedure van inschrijven is identiek aan deze voor individuele aanvragen, met uitzondering van de volgende punten:
• Onder de rubriek "Naam"; officiële naam van de vereniging/eenheid (v.b. 349 Sqn)
• Foto; embleem van de vereniging/eenheid
• Categorie moet niet vermeld worden; zal automatisch als "Org" ingeschreven worden.
• Luchtvaart loopbaan: een korte beschrijving van de geschiedenis van de vereniging/ eenheid (datum stichting, doelstelling, milestones, vliegtuigtypes, vliegbasissen, enz.)
• Het is niet nodig om enig peterschap te vermelden.  


LIDGELD: De jaarlijkse bijdrage voor leden in België is 30,00 euro (weduwes van leden: 15 euro) en voor zij die in het buitenland verblijven 40,00 euro (weduwes van leden: 20 euro). 

Voor leden die de webzine (elektronische versie van het tijdschrift) verkiezen  boven de papieren versie, is de bijdrage  25,00 euro, ongeacht of ze in België wonen of in het buitenland (12,50 euro voor weduwen).

U kan in één klap ook lid worden van Huis der Vleugels door 10 Euro extra te storten bovenop de hierboven vermelde bedragen.

 Het gepaste bedrag kunt u storten op rekening  BE23 2100 6199 6691     BIC: GEBABEBB.

De bijdrage is elk jaar betaalbaar vóór 31 januari of, voor een nieuw lid, in de maand van zijn toetreding.
Vanaf de maand juli wordt de bijdrage voor een nieuw lid met 50% verminderd voor het lopende jaar.
Vanaf september is de bijdrage van een nieuw lid geldig voor het lopende en volgende boekjaar.


Download papieren versie van het inschrijvingsformulier

Via dit online formulier kan u uw aanvraag tot lidmaatschap indienen.

   
:


Vraagt zijn inschrijving in de categorie

VT = "Vieille Tige": vliegeniers met een brevet of vergunning van minstens dertig jaar oud die een actieve en opmerkelijke luchtvaartloopbaan aantonen.
VT(J) = "Vieille Tige" Junior: vliegeniers met een brevet of vergunning van minder dan dertig jaar oud die een actieve en opmerkelijke luchtvaartloopbaan van minstens twintig jaar aantonen.
AT = "Toegetreden": de partner van een overleden vast lid indien hij/zij dat wenst alsook de personen of organisaties die een duidelijke belangstelling voor de vereniging en de luchtvaart vertonen.


Brevetten - Vergunningen:

  Datum Afgeleverd door Nr promotie of Nr vergunning
Piloot:
Vliegtuig
Zweefvliegtuig
Helikopter
Ballon
ULM
Navigator
Radio
Flight engineer
Militair
gebrevetteerd
varend
personeel


Namen peters (invullen indien gekend)

1.
2.

Uitgebreide uiteenzetting van uw luchtvaartloopbaan:


Aantal vlieguren:

De verzamelde gegevens worden gebruikt conform de Verordening 2016/679 (GDPR) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in voege op 25 mei 2018. Elk lid beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot zijn gegevens. De aanvrager stuurt daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) en een kopie van de identiteitskaart naar het VTB secretariaat. Zie ook www.vieillestiges.be/nl/general/privacy

Ik ga ermee akkoord dat mijn telefoon-/gsm-nummer en mijn e-mailadres in de ledenlijst worden opgenomen:

Vul de ontbrekende letter in: V I E I L L E S    T I E S