De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Flying Officer Paul J.N. EVRARD

Paul EVRARD is geboren te LUIK op 9 September 1920. Hij doorloopt de humaniora latijn-wiskunde aan het Koninklijk Atheneum van LUIK, van 1932 tot 1938. Daarna gaat hij naar de Universiteit van LUIK, aan de faculteit Scheikunde, en blijft er tot in mei 1940.

Bij de afkondiging van de oorlog, vervoegt hij het Zuiden van FRANKRIJK. In St-Jean-de-Luz slaagt hij erin clandestien in te schepen aan boord van een Pools troepentransport richting ENGELAND. Daar vervoegt hij de Belgische strijdkrachten en volgt er een cursus voor toekomstige artillerieofficieren

 In het midden van 41, vraagt en verkrijgt hij zijn overplaatsing naar de RAF. In januari 1942 begint zijn vluchttraining en deze zal zonder problemen verlopen. Vervolgens vertrekt hij naar CANADA, waar hij het tweede deel van zijn opleiding op Harvard voltooit. Piloot gebrevetteerd op 23 September 1942, wordt hij bevorderd tot Pilot Officer op dezelfde datum en keert hij terug naar ENGELAND op 4 november. Hij volgt er een intensieve opleiding op Miles Master II.

Op 13 april 1943 wordt hij gemuteerd naar het 610 "County of Chester" smaldeel, destijds gelegerd te WESTHAMPNETT, in het gezelschap van twee andere Belgen, de Pilot officer MASKENS en de Sergeant LIBERT. Het 610 Smaldeel is uitgerust met Spitfire Vb en Vc. Op 20 april 1943 voert P.O. EVRARD zijn eerste operationele patrouille uit. In mei volgen er nog een tiental patrouilles.

Op 20 mei wordt Paul benoemd tot de graad van Flying Officer.

Op 21 mei, tijdens een landing, ontploft een band en het vliegtuig kantelt op zijn rug. Met een lichte breuk van de wervelkolom wordt Paul opgenomen in de Royal Cornwall Infirmary te TRURO.

Op 13 September vervoegt de F.O. EVRARD, opnieuw te been, het 610 Sqn, dat ondertussen gemuteerd is naar BOLT HEAD.

Paul is overduidelijk gelukkig zijn smaldeel terug te vinden na een afwezigheid van bijna vier maanden en herneemt de operaties. Op 4 november, een jaar dag op dag na zijn terugkeer uit CANADA, zal Paul zijn laatste oorlogsopdracht uitvoeren.

Hij maakt deal uit van een sectie van vier vliegtuigen. Ze zijn belast wet het terugvinden van een boven zee neergeschoten piloot en de reddingsmiddelen van de Air Sea Rescue naar hem te leiden. Onmiddellijk na het opstijgen in de late namiddag beginnen ze een "square search" op zeer lage hoogte in "battle formation". Tijdens een bocht naar links, raakt Paul EVRARD, waarschijnlijk verblind door de zon, met zijn linkervleugel het wateroppervlak en verdwijnt in een schuimfontein.

De F.O. EVRARD is gevangene van zijn vliegtuig gebleven dat hem tot graf zal dienen.

Het Logboek van het smaldeel vermeldt het ongeval in de volgende termen:

"4 Nov 43 : today the squadron suffered a tragic blow in the loss, in an ASR patrol, of Flying officer Paul EVRARD, a Belgian Pilot who had been seen with the Squadron for some considerable time. He was flying Spitfire BM 427 when it was thought that he was blinded by the sun on a turn and his port wingtip struck the water and he disappeared. Although our aircraft searched the spot, nothing was seen of Flying Officer EVRARD.

F.O. EVRARD's quite unassuming manner made him many friends and his loss was a great blow to the Squadron".

Paul EVRARD was titularis van de volgende eervolle onderscheidingen:

  • 1939/45 Star
  • France and Germany Star
  • War Medal 39/45
  • Belgisch Oorlogskruis met Palm
  • Ridder van de Orde van Leopold II

Paul Evrard is peter van de promotie leerlingen-piloten 91A