De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Majoor vlieger Roger Malengrau

Roger Malengrau werd geboren in Brussel (Sint-Gillis) op 1ste augustus 1914. Na zijn humaniora in het college St Michel vat hij de studios aan de KMS als leerling van 80e promotie Infanterie on cavalerie.

 Op 25 november 1936 wordt hij toegelaten tot de 77e promotie van het varend personeel. Op 26 december wordt hij tot onderluitenant benoemd on vervoegt het 11de Lime Regiment. Onderluitenant Malengrau vervoegt in juni 1937 de Vliegschool en behaalt zijn brevet Luchtwaarnemer. Vervolgens begint hij zijn opleiding als piloot. Op 14 maart 1939 verwerft deze jonge on talentvolle pioot het militaire brevet en wordt geaffecteerd bij het 2de Luchtvaart Regiment.
Op eigen aanvraag gaat hij op 1ste december 1939 over naar de Militaire Luchtvaart met behoud van zijn graad en anciënniteit.

Op 15 mei 1940 gaat luitenant Malengrau met zijn eenheid naar Frankrijk. ln juni 1940 verlaat hij reeds Frankrijk via Port-Vendres en gaat naar Engeland aan boord van de S.S. Apata. Iiîj gaat in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in Groot-Bnttannie te Tenby. Wanneer Goering de eerste fase van de Slag om Engeland aankondigt, is hij één der 29 Belgen die in dienst zijn bij de gevechtseenheden van de RAF, meer bepaald bij het 87 Squadron of Fighter Command. Op 11 februari 1941 wordt een Belgische Flight gesticht bij het Squadron 609. Luitenant Malengrau doet mutatie naar dit smaldeel gelegen te Biggin Hill ten zuiden van Londen. Op 6 juli 1941 wordt hij getroffen en moet een noodlanding in Engeland maken, Tijdens dit jaar wordt hij benoemd tot Flying Officer en later tot Flight Lieutenant.

In november 1942 wordt hij aangeduid als bevelhebber van het 349 Squadron te lkeja in Nigeria. Onder zijn bevel voert dit smaldeei haar eerste bewakingszendingen van de Oost-Afrikaanse kusten uit.
Op 7 juni 1943 gaat Flight Lieutenant Malengrau over naar het 272 Squadron en vervolgens naar het 1ste RAF Depot. Van mai 1944 tot januan 1946 bekleedt hij versclillende functies bij het Generaal inspectoraat van de RAF, het Inspectoraat van de Belgian Section of RAF alsook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Belgian Liaison Mission te Berlijn). Op 31 januari 1946 wordt hij afgedeeld bij het Air Ministrv in London.

In augustus 1946, met verlof zonder wedde voor een jaar, wordt hij ter beschikking geplaatst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna gaat hij als majoor vlieger over naar het vliegreservekader. Bij het bereiken van zijn leeftijdsgrens op 1ste oktober 1966, verlaat hij het reservekader met behoud van zijn grand en eretitel. Majoor vlieger Malengrau heeft carrière gemaakt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke dicnst aIs ambassadeur in China, Malaisie, Chili, Portugal, Nigeria, Frankrijk en in Kongo.

Hij overlijdt op 24 mei 1996.