De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Squadron Leader Léon Prévot

Léon Prévot wordt geboren in Tours (Indre et Loire) op 6 januari 1916. Na zijn middelbare studies in de wetenschappenlijke afdeling neemt hij op 7 mei 1934 dienst aIs leerling-piloot en vervoegt hij de Vliegschool te Wevelgem

Na het behalen van zijn brevet op 31 augustus 1935 wordt sergeantpiloot Léon Prévot eerst geaffecteerd bij het lste Luchtvaart Regiment op Fairey-Fox, alvorens op 18 augustus 1936 over te gaan naar het 3de Luchtvaart Regiment, eveneens op Fairey-Fox.

 Op 30 oktober 1937 slaagt hij ïn de proeven voor reserve-onderluitenant en begint hij, in het kader van zijn officiersvorming, aan de cursussen ïn de School voor observatie. Op 6 maart 1939 vervoegt hij opnieuw de Vliegschool, maar nu als leerling-instructeur. Zijn kwalificatïe behaalt hij op 1 februari 1940. Op 10 meï 1940, de dag van de nazieaanval, is Leon Prévot vlieginstructeur in het 3de Vlïegsmaldeel van Deurne (Antwerpen).

Op 12 mei krijgen alle smaldelen van de Vliegschool het bevel zich in Frankrijk terug te trekken. De eindbestemming in Frankrijk is de basis van Caen-Carpiquet, waar gans de Vliegschool zich herenigd weet op 20 mei. Op die datum krijgt ze het bevel om zïch te verplaatsen naar Marokko. Aan boord van de “David Livingstone” maakt hij de overtocht naar Engeland. Op 5 augustus ontscheept hij te Cardiff

Op 14 augustus, het ogenblik dat de Slag om Engeland in zijn beslissende fase treedt, wordt hij ingelijfd in de Belgische sectie van de RAF, in het depot van St Athan. Leon Prévot vervoegt de OTU Blenheim Nr1 te Silbath (Prestwick), waar hij de eigenaardigheden van het vliegen op tweemotorige toestellen ontdekt en geconfronteerd wordt met de moeilijkheden, eigen aan het vliegen met bemanning !

Pilot Officier Leon Prévot vervoegt op 21 september 1940 het 235 Squadron van het Coastal Command te Bircham Newton. Het squadron wordt ingezet bij de bescberming van konvooien en voert verkenningsvluchten uit boven de Noordzee. Het verblijf van Leon Prévot bij het Coastal Command is evenwel van korte duur. Inderdaad, een Frans-Belgische Vliegschool wordt opgericht te Odiham en op 21 oktober 1940 wordt Leon Prévot er vlieginstructeur. Op lste december wordt hij Flight Commander. De school van Odiham is echter geen lang leven beschoren en op 23 juni 1941 vervoegt hij een OTU Spitfire te Grangemouth.

Na een korte passage via het 123 Squadron (Post OTU Sqn) waar hij zijn OTU-vorming verder vervolmaakt, wordt Leon Prévot op 10 augustus 1941 als jachtpiloot geaffecteerd bij het 64 Squadron. Zeer snel geniet Leon Prévot een zekere waardering en wordt zïjn ervaring erkend. In september 1941 wordt hij Flight Commander. Op 4 mei 1942 wordt hij Squadron Leader en vertrekt hij naar het 122 Squadron om er het commando te voeren

Op 30 julï 1942 wordt hij als vermist opgegeven. Hij is gewond en vervoegt Brussel, waar vrienden hem verbergen en verzorgen gedurende een twintigtal dagen.

Nadien slaagt hij erin via Charleroi, Namen en opnieuw Brussel een organisatie te vinden die hem helpt met zijn terugkeer naar Engeland. Dankzij het ontsnappingsnetwerk “Komeet” slaagt hij erin om samen met 4 andere geallieerde piloten door heel Frankrijk te trekken en via de Pyreneeën het Brits Consulaat te Bilbao te bereiken. Van daar wordt hij naar Engeland gerepatrieerd.

Op 15 oktober 1942 wordt hij terug in de getalsterke opgenomen in het RAF-depot Nr 1 te Uxbridge. Op 30 oktober van datzelfde jaar wordt hem de Distinguished FlyingCross toegekend met de volgende vermelding:

«Has completed a large number of operational sorties as a flight and squadron commander, and his skillful leadership has been a source of inspiration to his pilots. He has destroyed at least 3 and probably destroyed a further 2 enemy aircraft»

Op 5 november 1942 vat Leon Prévot zijn operationele leven opnieuw aan, wanneer hij geaffecteerd wordt bij het 65 Squadron te Drem, Op 21 november wordt hij aangesteld als de eerste C0 van het 197 Squadron. Op 14 juni 1943 maakt hij zijn opleiding in de OTU als instructeur op Typhoon I. Op 28 december volgt hij S/Ldr Albert Boussa op aan het hoofd van het 350. Dat smaldeel is uitgerust met Spitfire IX en opereert vanuit Hornchurch.

Op 24 maart 1944 doet hij mutatie naar de staf van Air Defence of Great Britain en vervolgens naar het Inspectoraat van de RAF-Sectie van Training Command. Hij blijft er in functie tot 24 februari 1945, datum waarop zijn verleden als instructeur hem opnieuw inhaalt. Hij wordt dan aangeduid als commandant van de Flying Scbool in de RAF/Belgian Training School te Snaywell.

In oktober 1945 vertrekt hij naar het Inspectoraat van dc Belgische sectie van de RAF. In januari 1946 wordt hij aangeduid als verbindingsofflcier bij het Air Ministry, waar hij de oprichting van de Belgische wing voorbereidt die hct 349 en 350 Squadron moet verenigen.

Op 10 juni 1946 vervoegt hij, als adjunct van Wing Commander Daniel Le Roy du Vivier, de 160 (Belgische) Wing die op dat ogenblik opgericht wordt binnen de 135 Wing te Fassberg. In de loop van juli 1946 neemt hij het commando over en heeft aldus de eer om op 24 oktober 1946 de twee smaldelen naar Beauvechain over te brengen. Tot maart 1947 voert Wing Commander Prévot het bevel over de “A” Wing te Beauvechain.

Majoor Prévot neemt vervolgens verscheidene functies waar, niet alleen in operationele eenheden of trainingseenheden, maar ook op de Staf. Zo is hij onder andere Commandant van de EVS, GVO, OSN van de 10 JBW (F84E), OSN van de 7 JW (Meteor F8) en Chef van de Dienst Studies en Preventies van Ongevallen op de Staf van de Luchtmacht. Van 1stc februari 1955 tot 31 december 1957 wordt hij afgedeeld bij het Air Ministry in Groot-Brittannië als Adjunct-directeur van de dienst ter preventie van ongevallen. Leon Prévot beëindigt zijn carrière als officier operaties bij de Divisie Air Ops van het HQ AirCent.

Hij wordt op rust gesteld op 1ste januari 1964. Leon Prévot overlijdt op 28 april 1994.