De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Kapitein Vlieger Eugène Seghers

Kapitein Vlieger Eugène SEGHERS is geboren in LEDEBERG op 7 april 1910. Na zijn studies te hebben gedaan in het CHAMPAGNAT-instituut te SCHAARBEEK, treedt hij binnen op 10 juli 1929 in het Regiment van de Transmissietroepen. Maar de luchtvaart boeit hem in grote mate. Na het behalen van het brevet van waarnemer, gaat hij in maart 1930 over naar de Vliegschool waar hij opgenomen wordt in de 62ste promotie.

Na de opleiding is hij achtereenvolgens geaffecteerd bij het 1ste Luchtvaartregiment (5/III/1 Lu) te GOETSENHOVEN in juli 1931, het 2de Luchtvaartregiment (6/III2 Lu) te NIJVEL in September 1935 en ten slotte in de Wapenschool te EVERE in maart 1938.

Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940, is hij Adjudant Vlieger bij het 2de Luchtvaartregiment. In België totaliseert hij 1000 vlieguren bij dag en 150 vlieguren nachtvlucht op verschillende vliegtuigtypen waaronder de AVRO 504, MORANE 230, STAMPE SV 26, SV5, BREGUET 19, FAIREY FOX en FAIREY FIREFLY.

Hij neemt deel aan de 18 daagse veldtocht met het 2de Luchtvaartregiment. Met zijn eenheid gaat hij op 24 mei naar Frankrijk waar hij zich eerst in MAUGUIS bevindt en daarna in FREJORGUES. Wanneer de Franse wapenstilstand getekend is, kan hij zijn geweten niet in overeenstemming brengen met de gedachte van een terugkeer naar een vaderland bezet door de vijand.Aldus begeeft hij zich naar PORT-VENDRE op 20 juni waar hij op 23 juni ontscheept met de OSS APAPA die hem naar Groot-Brittannië brengt op 7 juli 1940.

Na een korte conversie, wordt hij Pilot officer en neemt dienst in augustus 1940 in het 324ste Squadron van de RAP, waarmee hij, samen met een andere Belg de Graaf de HENRICOURT de GRUNNE, deelneemt aan de Slag om Engeland op HURRICANE.

Op 24 augustus zet de LUFTWAFFE 1200 vliegtuigen in tegen de Engelse jachtvliegbasissen. SEGHERS achtervolgt een bommenwerper over zee, maar een Duits escorterend jachtvliegtuig, slaagt erin zich achter hem te plaatsen zonder dat hij het merkt. Hij wordt van heel nabij beschoten, zijn vliegtuig vat vuur en hij moet springen. Een motorbootje pikt hem op.
´s Anderendaags neemt hij zijn plaats in het smaldeel weer in en drie dagen later behaalt hij een waarschijnlijke overwinning op een Messerschmitt 110.

Op 19 September verlaat SEGHERS zijn eenheid en vervoegt het 46ste Squadron waar de CANNAERT d'HAMALLE deel van uitmaakt en waar hij ook zal vliegen met de HURRICANE.

Op 27 September 1940 wordt zijn toestel geraakt in volle gevecht, en moet hij terugkeren naar de basis.

De Flight Luienant SEGHERS maakt deel uit van de eerste Belgen die in het beroemde 609 van BIGGIN HILL, uitgerust met SPITFIRE II en V, aankomen in de loop van de maand april 1941; op 11 juli behaalt hij er een overwinning op een Messerschmitt 109.

In LONDEN is hij aanwezig op de ceremonie van 21 juli 1941 op de Esplanade van WELLINGTON Barracks waar Minister van Defensie Mr GUTT, hem, en 6 andere Belgische piloten, het Oorlogskruis verleent.

Door zijn grote persoonlijkheid krijgt hij met de graad van Squadron Leader het commando van een Brits Smaldeel, het 165ste, in april 1942. De buitenlanders die dergelijke eer toebedeeld kregen door de Royal Air Force zijn zeldzaam.

Na een lange periode in het smaldeel bekomt Eugene SEGHERS op 13 februari 1943 het Distinguished Flying Cross (DFC) van zijne majesteit de Koning van Engeland.

Hij wordt aangeduid voor de 52 operational Training Unit als vlieg- instructeur in juni 1943 en voor de Central Gunnery School in april 1944.

Op 6 juni 1944 is Flight Luitenant Eugène SEGHERS geaffecteerd bij het 91ste Squadron dat met het vliegtuigtype Spitfire XIV deelneemt aan de luchtoperaties als steun bij de landing van de geallieerde troepen in Normandië. Zijn smaldeel is ook gespecialiseerd in de vernietiging van vliegende bommen die Engeland bestoken. Wanneer hij op 26 juli 1944 een V1 aanvalt die een bewoonde zone bedreigt, wordt Eugène SEGHERS gedood door de ontploffing van de vliegende bom die hij neerschoot. Hij heeft zich zelf opgeofferd en aldus een klein Engels dorp gered. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden dichtbij UCKFIELD; het zijn de streekbewoners die hem de laatste eer bewezen hebben.

Kapitein VliegerEugène Seghers, DFCis peter van de promotie leerlingpiloten 87A.