De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Jean Selys de Longchamps

 Né à Bruxelles le 31 mai 1912, Jean est le second fils et le troisième enfant du comte Raymond de SELYS LONGCHAMPS et d’Emilie de THEUX de MEYLANDT et MONTJARDIN.
Dans sa jeunesse, n’ayant pas un penchant très accusé pour les études, il passe par un nombre impressionnant de collèges, notamment Saint-Michel et Maredsous où ses amis l’apprécient pour son art de raconter des anecdotes et de donner de l’intérêt à tout ce qu’il dit.
En 1933, il entre à l’escadron-école du 1er Régiment des Guides. En 1937, il est nommé sous-lieutenant de cavalerie.
En septembre 1939, c’est la mobilisation et le 10 mai 1940, l’invasion de la Belgique.

Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht neemt hij op een schitterende wijze deel aan de zware gevechten bij het verbindingskanaal Maas-Schelde, in Lanaken, op de Gete en op de Leie. Op 28 mei volgt dan de capitulatie.

Hij vervoegt de Engelse linies en slaagt erin om in te schepen in De Panne richting Groot-Brittannië. Hij keert terug naar Frankrijk waar men probeert een Belgisch leger op te bouwen. Een magere hoop die vlug wordt te niet gedaan door de Wapenstilstand in juni tussen Frankrijk en Duitsland.

Vervolgens slaagt hij erin om in Marseile in te schepen en aan wal te gaan te Gibraltar. In Marokko vervoegt hij Belgisch piloten die Engeland hopen te bereiken.. Jean de Selys, verraden, wordt gearresteerd door de Franse politie, teruggebracht naar Frankrijk, in de gevangenis gezet te Marseille en tenslotte opgesloten in een kamp in de streek van Montpellier.
Hij slaagt erin te ontsnappen, de Pyreneeën te overschrijden, Spanje te doorkruisen en Engeland te vervoegen.

De vurige wens van Jean om te dienen en het gevecht te hernemen zal uiteindelijk gerealiseerd worden.
Op 31 oktober 1940, bij het einde van de Slag om Engeland, behalen de Belgische piloten die eraan deelnamen, 21 overwinningen maar betreuren het verlies van 7 onder hen.

Men heeft dringend piloten nodig! Jean de Selys is 28 jaar oud en dus te oud om jachtpiloot te worden. Zonder aarzeling verjongt hij zich op administratïef vlak en bereikt zijn doel. Als gebrevetteerd piloot wordt hij op 14 augustus 1941 aangehecht bij het 6lste Operational Training Unit.

Op 30 september vervoegt hij het 609de, eenheid die deel uitmaakt van de 11de Jachtgroep belast met de verdediging van het zuiden van Groot-Brittannië. Hij neemt deel aan alle operaties van dit smaldeel op de Belgische en Franse kust, zowel bij dag aIs bij nacht; werkt mee aan de verdediging van de Engelse kust, van het Kanaal, van de Noordzee en van «Pas-de-Calais »; hij bombardeert de verbindingswegen in België en Frankrijk, veroorzaakt omvangrijke schade aan het spoorwegnet en doet veel vijandelijke schepen zinken. Op 20 januari, de dag die de Brusselaars zich nog het meeste zullen herinneren, laat hij zich verleiden om een opzienbarende daad te stellen : na beëindiging van een bombardement van het Belgische spoorwegnet stuurt hij zijn «wingman» weg en vliegt alleen naar Brussel om het gebouw van de Gestapo in de Louisalaan te beschieten.

Minder dan een maand na zijn spectaculaire raid in Brussel schiet hij tijdens een luchtgevecht een Focke Wulf 190 neer die hij frontaal aanviel. Op 23 februarï 1943 wordt hij geciteerd op de dagorde:
« Een jachtpiloot bezielt door een buitengewone moed en vastberadenheid. Heeft hij blijk gegeven van buitengewone hardnekkigheid tijdens een recent nachtgevecht tegen gewapende vedettes door acht maal terug in de aanval te gaan ondanks het intense vijandelijk verzet ».
Zijn oorlogskruis wordt op dat ogenblik versierd met twee palmen en met een bronzen leeuw.

Op 13 maart verlaat Jean het 609de en vervoegt het No 3 Squadron. Op 31 mei 1943 op zijn verjaardag ontvangt hij de onderscheiding Distinguished Elying Cross met een vermelding die zijn actieve rol in de luchtoorlog zeer goed samenvat:
« This officer is a pilot of exceptional abilitv and keenness. He shows a great offensive spirit and is eager to engage and destroy the ennemy whenever possible. He has shown his great courage and initiative in numerous railtransport and the Gestapo headquarters attack in Brussels. He has also destroyed at least one enemy aircraft and damaged another.»

In de nacht van 15 op 16 augnstus 1943 vertrekt Jean op zending boven België. Bij zijn terugkeer vraagt hij aan de verkeerstoren de toelating om te landen. Tijdens de laatste fase van de landing breekt zijn Typhoon, die duidelijke inslagen vertoont van de vijandelijk luchtaf\veer, in twee en stort neer.

Jean de Selys Longchamps was 31 jaar oud !