De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Kolonel Vlieger SBH Remy Van Lierde, DFC with bar

Kolonel Vlieger SBH Remy VAN LIERDE werd geboren te OVERBOELAERE op 14 augustus 1915.

Hij begint met de actieve dienst in September 1935 en wordt in november van datzelfde jaar als leerling toegelaten tot het varend personeel.

 Gebrevetteerd piloot in april 1938 gaat hij over naar het 1ste Regiment van het Vliegwezen. Aangesteld bij het 3de Smaldeel (Hulstblad) voert hij tijdens de eerste dagen van de Veldtocht van 1940 verscheidene verkenningsvluchten uit. Neergehaald door de Duitse DCA op 16 mei 1940 wordt hij overgebracht naar verschillende hospitalen waaronder dat van Brugge van waaruit hij slaagt te ontsnappen op 29 mei.

In september 1940 verlaat hij bezet België en trekt naar Frankrijk, en nadien naar Spanje. Hij wordt spijtig genoog aangehouden door de Spaanse autoriteiten wegens illegale grensoverschrijding en moet de gruwelen van de Spaanse gevangenissen ondergaan in het bijzonder die van het beruchte kamp van MIRANDA. Hij slaagt er nochtans in Engeland te bereiken in juli 1941 waar hij onmiddellijk dienst neemt bij de RAF.

Ingelijfd bij de Belgische Sectie van de RAF ondergaat hij een omscholing en, bevorderd tot "pilot officer", wordt hij ingedeeld bij de 57 Operational Training Unit in oktober 1941 alvorens ingelijfd te worden in januari 1942 bij het 609 squadron waar hij 250 vluchten totaliseert op Typhoon. Het is in deze eenheid dat hij, op 26 maart 1943, een zending uitvoert in de streek van CHIEVRES waar zich een Duitse vliegtuigbasis bevindt niet ver verwijderd van de woonplaats van zijn familie.

Op het ogenblik dat hij nog slechts op enkele kilometers van die basis verwijderd is, ziet VAN LIERDE een vijandig transportvliegtuig opstijgen. Hij zet de achtervolging in en haalt het neer onder de ogen van zijn vrouw en de inwoners van CHIEVRES die kwamen aangelopen om het spektakel te aanschouwen.

Hoe groot was zijn verrassing na de oorlog, achterin zijn tuin stukken van dat vliegtuig te vinden, die zijn vrouw trots had bewaard.

Flight Luitenant in 1943 en Squadron Leader In februari 1944 wordt VAN LIERDE achtereenvolgens aangesteld aan de Central Gunnery School en aan de RAF sectie van MANSTON.

Hij vraagt echter de operationele dienst te hernemen, en aanvaardt hiermee afstand te doen van zijn graad van Squadron Leader en wordt ingedeeld eerst bij het 3de Squadron en vervolgens bij het 164 Squadron in Aug 1944. Opnieuw Squadron Leader benoemd, neemt hij aan het hoofd van dit Brits smaldeel deel aan de luchtsteun voor de invasietroepen.

Kolonel VAN LIERDE kan op het einde van de oorlog een belangrijk palmares voorleggen: 7 vliegtuigen neergehaald,1 vliegtuig beschadigd, 37 vliegende bommen onschadelijk gemaakt, schade toegebracht aan 250 voertuigen en 6 schepen en 9 locomotieven vernield. Deze indrukwekkende lijst heeft niet weinig bijgedragen tot de opbouw van zijn reputatie. Hij is overigens de enige Belgische piloot die 2 strepen draagt op zijn 'Distinguished Flying Cross" (DFC) dat hem werd toegekend door Zijne Majesteit de Koning van Engeland. Bijgenaamd "de held van de vliegende bommen", heeft Kolonel VAN LIERDE nochtans slechts éénmaal de zogenaamde afwijkingstechniek van de V1 toegepast, omdat het risico, dat een ontstekingsmechanisme op de vleugel van de V1 geplaatst zou zijn, te groot was. Het was eenvoudiger volgens hem de bom met het kanon neer te halen.

In mei 1945 wordt Squadron Leader VAN LIERDE achtereenvolgens aangesteld bij de 84 Group Support Unit en de Belgian Recruting Mission for Liaison Duties in het Hoofdkwartier van de 2nd Tactical Air Force.

In augustus 1945 wordt hij ingedeeld bij het 350 Squadron. Terug in België. wordt hij in juni 1946 Majoor benoemd en in november van datzelfde jaar wordt hij belast met het commando van de "A"Wing (1ste Jachtwing te Bevekom).

Van oktober 1947 tot november 1950 is hij Chef van het Bureau Ops van de Groepering Operaties. Tijdens deze periode volgt hij de lessen aan het RAF Staff College in 1948.

Hij wordt Detachementchef van de basis te Chi6vres en vervolgens op 1 december 1950 Commandant voor de 7de Jachtwing. In 1953 behaalt hij het stafbrevet aan de Krijgsschool, om vervolgens het ambt van Stafchef te bekleden van de Groepering Operaties.

De Majoor-Vlieger VAN LIERDE wordt in September 1953 benoemd tot Vleugeladjudant van Koning Leopold III. In november 1958, samen met Kapitein YVES BODART, begeeft hij zich naar Engeland op het proefterrein "HAVKER AIRCRAFT LTD" te DUNSFOLD om met de interceptie eennzitter "HAWKER HUNTER"kennis te maken, waarmee de Belgische Luchtmacht zal uitgerust worden. Voor de eerste keer zullen twee Belgische piloten de geluidsmuur doorbreken aan boord van een straalvliegtuig.

Bevorderd tot Luitenant-kolonel in september 1954, wordt hij in September 1956 benoemd tot adjunct kabinetschef van de Minister van Landsverdediging.

Benoemd tot Kolonel in September 1958, neemt Kolonel-Vlieger VAN LIERDE het commando over van de basis KAMINA in onze voormalige kolonie. Hij onderscheidt er zich door onder zijn vakkundige en energieke leiding het dynamisme van de Land- en Luchttroepen levendig te houden die voortdurend voor onverwachte en delicate opdrachten stonden. In UNO-verband is hij erin geslaagd het prestige en de eer van de Belgische strijdkrachten hoog te houden en het nationale gezag op de Basis tot het uiterste te handhaven zoals opgelegd door de politieke instanties. Door zijn ondernemingsgeest verwezenlijkte hij tevens de redding van een groot aantal vluchtelingen.

Terug in België, bekleedt hij achtereenvolgens de functies van Chef van het bureel Operaties bij het Voorzitterschap van het Comité van de Stafchefs, Commandant van de 7de Jachtwing en Commandant van de basis van Chièvres. Op rust gesteld op I januari 1968, overlijdt de Kolonel VAN LIERDE op 8 juni 1990. Kolonel Vlieger SBH Remy Van Lierde, DFC, is peter van de promotie leerlingen-piloten 89A.