De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Emilio de Carvalha, Portugees,eerste vreemde piloot in Congo te Boma in 1914. Gordon Bennett in 1913.

Vorige - Delhaye Marcel, secretaris-generaal van de VTB van 1939 tot 1967. Alfred Lanser vr zijn Farman met zijn drie zusters, eerste vrouwen in een vliegtuig in Belgi.

Volgende - Tekening ontworpen door Fernand Lescartes, secretaris-generaal van 1937 tot 1939. Nicolas Kinet, verongelukt tijdens de meeting van Stockel in 1910. Sergent Schneider op tweedekker Breguet.