De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Gulden Boek - Wat?

Het Gulden Boek werd in 1949 opgestart. De eerste bladzijden schetsen het ontstaan van de luchtvaart in België met de hulp van prentbriefkaarten en foto's uit dit tijdperk.

Daarna behandelt het de verschillende gebeurtenissen die de geschiedenis van de VT uitstippelen: algemene ledenvergaderingen, beheerraden, deelnames aan plechtigheden, enz.

Wij hebben een dertigtal pagina's uitgekozen waarvan we denken dat ze een goede weerspiegeling zijn van het geheel. Deze zijn toegankelijk hier.