De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Bibliotheek: Wat?

1. De Vieilles Tiges beschikken over een bescheiden bibliotheek met boeken, VTB magazines, gedenkboeken, tijdschriften, kranten, folders, brochures, etc. die ter beschikking staan van onze leden.
2. Men mag de beschikbare documentatie niet meenemen naar huis, maar ze wel inkijken elke 2de woensdag van de maand in de vergaderzaal van de VTB, op de tweede verdieping in het Huis der Vleugels. We vragen niet te roken in de leesruimte en zorg te dragen voor de ontleende documentatie.
3. In sommige uitzonderlijke gevallen kunnen we maximum 3 werken ter beschikking stellen voor een inzage buiten onze lokalen. De uitleenperiode is dan 30 dagen en het geleend materiaal moet persoonlijk aan de bibliothecaris teruggegeven worden (een terugzending per post wordt niet toegestaan). Per uitgeleend stuk vragen wij een waarborg van 50 euro (cash te betalen). Dit bedrag zal teruggegeven worden indien geen beschadigingen vastgesteld zijn. Onze bibliothecaris zal de naam van de lezers, de gevraagde werken en het tijdstip van teruggave noteren in het "uitleenboek".
4. Neem contact op met onze bibliothecaris Michel Dillien, ofwel op voorhand op GSM nummer 0475-950822, ofwel via zijn e-mail michel.dillien (at) skynet.be, ofwel persoonlijk op de gewenste dag van inzage en hij zal u verder helpen.