De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

VTB BESTUURSORGAAN

Door Gerard Van Caelenberge

3 december 2020

De v.z.w. "De Vieilles Tiges" is zoals elke vereniging maar zo sterk als de som van al haar leden. Maar in elke vereniging zijn er mensen die aan de kant staan en mensen die voorop lopen, die de anderen inspireren en motiveren. Wilt u ook voorop lopen en mee de toekomst van de VTB helpen bepalen, dan zijn we naar u op zoek. Stel u verkiesbaar voor het Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur) door een mail te sturen naar VTB.secretary@gmail.com of indien u geen mail hebt een brief naar het Secretariaat VTB, Esdoornlaan 33 te B-1850 Grimbergen vr 24 december 2020.
Om u wat beter te leren kennen, graag een paar lijntjes over uzelf. De kandidatenlijst wordt in het volgende VTB Mag gepubliceerd (januari 2021).

Gerard Van Caelenberge
Voorzitter